Efekt synergii

Państwa firma może działać jak spójny zespół dążący do kolejnych sukcesów. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom informatycznym poprawimy przepływ informacji, bezpieczeństwo i jakość danych, wydajność procesów biznesowych.

Napisz do mnie

Zawsze istnieje właściwe rozwiązanie. Trzeba je tylko znaleźć.

Zarządzanie projektami

Efektywne prowadzenie projektu od koncepcji do skutecznego wdrożenia

 • planowanie
 • harmonogramowanie
 • kontrola zadań
 • mitygacja ryzyk
 • budżet

Więcej

Rozwiązanie - na żądanie

Nowoczesne rozwiązania informatyczne na żądanie - analiza, projekt i wykonanie

 • aplikacje webowe, desktopowe, skrypty, makra
 • centralna baza danych
 • zunifikowany system raportowania
 • instalacja w infrastrukturze firmy lub na zewnętrznym hostingu

Przykładowe rozwiązania

Rozwiązania realizowane przy ścisłej współpracy z pracownikami firmy

iLAB - system wsparcia laboratorium badawczego klasi LIMS

Generator umów - mechanizm pobierający dane z systemu ERP (baza Oracle), generujący umowę z klientem wg zadanego wzoru

Generator raportów budżetowych. Mechanizm pobierające dane z systemu księgowego (baza oracle/mssql), geberujący zestawienia i wykresy wg ustaleń z Zamawiającym

Optymalizacja kosztów IT

Optymalizacja kosztów prac IT w konteście potrzeb biznesowych

 • analiza kosztów
 • analiza procesów
 • optymalizacja rozwiązań IT
 • mikroszkolenia maxi-efekty
 • automatyzacja - skrypty

Więcej

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych Twojej firmy to nie tylko techniczne zabezpieczenia ale również m.in.:

 • odpowiednie zapisy umów z dostwacami rozwiązań IT
 • procedury biznesowe
 • procedury IT
 • dokumentacja RODO

Co się stanie gdy awarii ulegnie płyta główna centralnego serwera firmy?

Więcej

Dodatkowe wsparcie ...

Oferuję również wsparcie w zakresie:

 • negocjacji z firmami informatycznymi
 • modernizacji infrastruktury sprzętowej firmy
 • modernizacji infrastruktury sieciowe firmy
 • analiz biznesowych


iLAB - system wsparcia laboratorium badawczego

LIMS - laboratory information management system

System umożliwia m.in.:

 • zarządzanie ewidencją zleceń
 • zarządzanie ewidencją próbek badawczych
 • zarządzanie ewidencją wyników
 • zarządzanie raportami z badań
 • zarządzanie rozliczeniami
 • zarządzanie słownikami cech badawczych, metod badań, akredytacji, celów badań itp.
 • zarządzanie bazą zakresów analitycznych
 • zarządzanie bazą referencyjności metod w zależności od celu badania

System posiada wbudowny model zapisu zmian danych wraz z podglądem historii zmian.

Zgromadzone dane moga być prezentowane w formie zestawień tabelarycznyh. Zestawienia danych moge być exportowane do plików PDF, xls, csv.

W oparciu o wprowadzane wyniki badań system automatycznie generuje raporty wynikowe wraz z intepretacją zgodną z przepisami prawa

System umożliwia prowadzenie wyliczeń statystycznych

System jest spójny z wymaganiami normy

PN-EN ISO/IES 17025:2005

oraz został zweryfikowany i zwalidowany w odniesieniu do normy

ISO/IEC 17025:2005 (Eurolab TR2/2006 – Biuletyn Informacyjny Klubu Pollab 1/50/2008)

.

Od 2016 roku system z powodzeniem działa w Laboratorium przy ZWiK Grodzisk Mazowieki


Zarządzanie projektami Pewnie i Efektywnie

Moje wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów korporacyjnych pozwala mi zaoferować Państwu usługi w zakresie szeroko pojętej realizacji projektów

Proponuje Państwu usługi z zakresu zarządzania projektami w tym m.in.

 • Kierowanie realizacją projektów, monitorowanie, kontrolę prac projektowych,
 • Kontrolowanie skuteczności, efektywności oraz jakości realizowanych prac
 • Koordynowanie działań i zarządzanie pracą zespołu projektowego,
 • Zarządzanie projektem zgodnie z zakresem, harmonogramem i budżetem projektu.


Optymalizacja Is Pretty Cool.

Częstym powodem wzrostem kosztów obsługi procesów realizowanych w firmie jest niedopasowanie stosowanych rozwiązań informatycznych.

Proponuje usługi analizy procesów biznesowych w celu wybrania optymalnych rozwiązań informatycznych lub analizę już działających rozwiązań informatycznych w firmie w kontekście procesów celem wypracowania propozycji dalszych działań i minimalizacji kosztów.

Należy również pamiętać o roli ustaleń i zapisów umów z dostawacami aplikacji i rozwiązań informatycznych. Proponuje moje wsparcie w procesie negocjacji i ustalania zapisów umów dotyczących zarówno zakupu rozwiązań jaki i analiz czy też wsparcia po wdrożeniu.

Minimalizacja kosztów obsługi procesów może być również prowadzona na poziomie optymalizacji działań poszczególnych pracowników (funkcji). W tym zakresie proponuje usługi wsparcia dla użytkowników, szkolenia oraz realizacją skryptów, mini aplikacji mających za zadanie optymalizację bieżącej pracy.


Bezpieczeństwo danych Czy znasz ryzyka?

Czy wiesz jak długo Twoja firma nie będzie miała dostępu do głównych systemów informatycznych w przypadku awarii np. płyty głównej serwera?

Niestety bardzo często bezpieczeństwo danych w firmie sprowadzone jest do kwestii antywirusa czy też instalacji firewalla. Pomijane są kwestie odpowiedniej budowy całej infrastruktury informatycznj. W umowach, zapisy dotyczące bezpieczeństwa danych często sprowadzane są do paragrafu dotyczącego danych osobowych. Brakuje procedur awaryjnych, szacunków ryzyk biznesowych i wielu innych elementów

Swoim klientom mogę zaoferować wsparcie w zakresie oszacowania ryzyk związanych z bezpieczeństwem danych oraz propozycji rozwiązań. Oferuje pomoc w tworzeniu procedur awaryjnych,


Referencje

"Mamy przyjemność zarekomendować firmę Gartija Piotr Pykało, która świadczy usługi w naszej firmie jako solidnego, profesjonalnego i pewnego partnera." referencje.pdf

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Grodzisk Mazowiecki.


Z przyjemnością polecam usługi Pana Piotr Pykało jako solidnego partnera biznesowego." referencje.pdf

Klinika LaPerla.


System iLAB w sposób automayczny usprawnił i podniósł jakość naszej pracy z zakresie zarządzania próbkami, wynikami badań i dokumentacmi w laboratorium, ograniczył pomyłki, zapewnił bzpieczeństwo danych..." referencje.pdf

Laboratorium Akredytowane przy ZWiK Grodzisk Mazowiecki.